Tuesday, June 28, 2005

Het democratisch quotiënt


Op het bloggersdiner in Gent gisterenavond vertelde LVB me dat hij graag een archief zou willen aanleggen van sommige leuke usenet-postings uit de glorietijd van het forum be.politics, toen er nog geen weblogs bestonden.

Uit de oude doos, dit bericht van VH (toenmalige nickname AquatiK) van 6 september 2001 (in tempore non suspecto).


Wetsontwerp strekkende tot invoering van een aantal verfijningen van de procedure bij de verkiezingen van juni 2003 (Wet op het Democratisch Quotiënt, april 2003).

 • 1 - Met het oog op de vrijwaring van de van onschatbare waarde geacht zijnde democratische fundamenten van onze samenleving,

 • 2 - Gelet op het feit dat deze democratische fundamenten dreigen te worden aangetast door het ondemocratisch stemgedrag van een belangrijk aantal kiezers bij de volgende verkiezingen, met name door het uitbrengen van een stem op partijen waarvan gevreesd kan worden dat zij door haar sterkte de echte democratische partijen zou kunnen bedreigen, voortaan 'ondemocratische partijen' genoemd,

 • 3 - Mede in acht genomen dat deze ondemocratische partijen bij herhaling op spijtige doch foutieve wijze niet als 'ondemocratisch' werden beoordeeld door de Rechterlijke Instanties, [VH: ondertussen 'rechtgezet' door het Hof Van Beroep in Gent, 2004]

 • 4 - Overwegende dat een intensieve duiding door de media van het Rijk, zij het kranten, geschriften, radio- en televisie-uitzendingen, van deze ondemocratische partijen als 'ondemocratisch' niet het gewenste gevolg heeft gehad, zoals weerspiegeld door verschillende steekproefsgewijze metingen en peilingen van de kiesintenties bij genoemde verkiezingen door de bevoegde democratische instanties,

 • 5 - Teneinde het democratisch gehalte van de komende verkiezingen te garanderen en zelfs te verhogen, wordt hierbij het genoemde 'democratisch quotiënt' ingesteld.

 • 6 - Het democratisch quotiënt zal als volgt worden aangewend. Het aantal behaalde stemmen voor elke lijst of partij wordt gedeeld door een waarde of factor, hetgeen het 'effectief democratisch gewogen stemmenaantal' zal opleveren. Dit verbeterde stemmenaantal zal dan verder worden gebruikt voor de gewone berekening van zetels en mandaten.

 • 7 - Deze factor wordt door de Koning bepaald, voor elke lijst of partij afzonderlijk, ten vroegste 24 uur na de voltooiïng van de telling van het ongewogen of onverbeterd (dus ondemocratisch) totaal aantal stemmen voor elke lijst. Onverminderd het privilege van de Koning wordt de factor voor alle democratische partijen of lijsten voorafgaandelijk op 1 vastgelegd, terwijl dit voor de ondemocratische partijen minstens 1000 dient te bedragen. Tegen het vastleggen van deze factoren is, in het belang van de vrijwaring van de van onschatbare waarde geachte democratie, geen beroep mogelijk.

 • 8 - Het democratisch gehalte van partijen, meer bepaald de indeling van lijsten of partijen als 'democratisch' en 'ondemocratisch', wordt vooraf door de Koning bepaald. Tegen deze indeling is geen beroep mogelijk.

 • 9 - Onverminderd vorige maatregelen, en in het belang van de democratie, worden tijdens volgende legislatuur alle wetsontwerpen, tussenkomsten en amendementen van mandatarissen van ondemocratische partijen van ambstwege en zonder bijkomende motivering automatisch niet in overweging genomen. Deze maatregel op de 'democratische automatische niet in overweging' zal het voorwerp uitmaken van een volgende wet. Het geheel zal worden opgenomen in de samengeschakelde wetten ter verhoging van het democratisch gehalte van de samenleving.

 • Aan alle zijnden, wezenden, en toekomenden, heil!
  Albert, Koning der Belgen, Graaf van Vlaanderen.


  Foto: (klikken om te vergroten) de 'ondemocratische' Tanguy Veys en VH gisterennacht tijdens het bloggersdiner te Gent. De soep wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Dit ter attentie van alle echte democraten die niet graag met Tanguy op de foto wouden. Come on guys, it's just pixels.

  Oenologen zullen opmerken dat de lege wijnflessen allen aan Tanguy's kant stonden. Mijn naam is haas.

  0 Comments:

  Post a Comment