Sunday, July 31, 2005

Dood In Ispahan

Category: [Global Politics]

"LONDEN - Londen noemt de mogelijke heropstart van de Iraanse uraniumactiviteiten in de fabriek van Ispahan 'onnodig en nadelig' en zegt dat zo'n beslissing de lopende gesprekken met de Europese Unie zou ondermijnen."

"Iran verklaarde zondag dat het aan de IAEA zou vragen om de uraniumactiviteiten in Ispahan opnieuw op te starten. Bovendien gaf Iran Europa tot zondagmiddag 14.30 uur (onze tijd) de tijd om met voorstellen over de brug te komen. Anders riskeren we een crisis, zo verklaarde een Iraanse onderhandelaar."

©De Standaard


De Tuinman en de Dood
P. N. van Eyck (1887-1954)

Een Perzisch edelman:

Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in: 'Heer, Heer, één ogenblik!

Ginds in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
Toen ik achter mij keek. Daar stond de Dood

Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.

Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!' -

Van middag (lang reeds was hij heengespoed)
Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet.

'Waarom,' zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
'Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?'

Glimlachend antwoordt hij: 'Geen dreiging was 't,
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,

Toen 'k 's morgens hier nog stil aan 't werk zag staan,
Die 'k 's avonds halen moest in Ispahaan.'


Koppelingen:
BBC verhaal (in het Engels).
Iraans opknoop-schandaal misschien hoax?
Geenstijl.nl weet er als gewoonlijk alles van.

Lichtdrukmaal: (klikken om te vergroten) de sharia in de praktijk: opknoping van twee jongeren in Iran ©ISNA.

0 Comments:

Post a Comment