Sunday, September 18, 2005

Begijntjes en kwezeltjes dansen niet.

Category: [in Dutch] [Lowlands politics] [Lowlands Soul]

Zo'n 530 mensen hebben zich zaterdagnamiddag voor het Justitiepaleis in Brussel verzameld om op te stappen tegen de adoptie door homoseksuele of lesbische koppels. De organisatie is in handen van het collectief "Vader, moeder en ik". (De Tijd)

De obscure vereniging "Vader, Moeder en Ik" wordt gepatronneerd door exotische groepjes als "Non à l'homofolie", rozenkransfetishisten ("Rosaire pour la vie"), de katholieke doktoors van München (KÄM), bizarre Italiaanse psychiaters en Belgische markiezen (zie hier). Maar in de lijst vindt men geen politici.

Weinig schokkend, in Brussel betogen regelmatig groepen en groepjes van diverse pluimage, van weirdo's tot grote organisaties, en dat is fijn. Zo hoort het in een open Westerse democratie. Je krijgt allicht 500 geborneerde begijntjes bij mekaar voor om het even wat. Kwezels aller landen, verenigt U. Maar de zaak wordt natuurlijker interessanter als de grootste Vlaamse partij zich achter dit initiatief schaart (via een advertentie in het Vlaams Belang magazine, volgens de gay2day, maar deze advertentie is blijkbaar verdwenen), en Vlaams Belang kopstukken in de betoging mee opstappen. Dan wordt het nieuws.

Toch stapten enkele politieke kopstukken, zoals Gerolf Annemans, fractieleider van het Vlaams Belang in de Kamer, mee op. (Het Laatste Nieuws)


Op de site van Vlaams Belang provincieraadslid en blogger Tanguy Veys schaart ook hij zich achter deze groep en roept op tot twee betogingen.

De uitverkoop van het traditionele gezin gaat evenwel verder. Zeker nu er in het federale parlement een wetsvoorstel op tafel ligt dat homo’s in de mogelijkheid voorziet om nu ook kinderen te adopteren.

Het is een publiek geheim dat er onder het rimpelloos oppervlak van het electoraal succesvol Vlaams Belang nogal wat interne tegenstellingen sluimeren. Dat is trouwens ook zo bij andere partijen. De CD&V houdt zich al decenia staande ondanks het bestaan van een vakbonds- en ondernemers-vleugel. Bij het Vlaams Belang is er op economisch vlak duidelijk een socialistische vleugel, die de royale verzorgingsstaat kost wat kost wil in leven houden (en haar ex-socialistische kiezers niet terug afstoten), en een meer liberale vleugel die proefballonetjes oplaat over de vlaktaks.
Op "ethisch" vlak gaan verruimers "verligtes" als Jurgen Verstrepen en babe VB-senator Anke Van Der Meersch de wat lichtere toer op, terwijl Opperbegijn Alexandra Colen en Paul Belien tot de "verkramptes" horen.

Opinie

Het Vlaams Belang (VB) is door haar gewicht de belangrijkste politieke hefboom geworden naar Vlaamse onafhankelijkheid. Een onafhankelijkheid die broodnodig is om Vlaanderen zonder Waals-Belgische molensteen om de hals economisch boven water te houden in een globaliserende economie. Mèt een terminaal ziek Wallonië dat er niet in slaagt zijn collectivistische mentaliteit af te schudden en te leven zonder gigantische transfers lukt dat nooit. Ook niet met de andere Vlaamse partijen die als puntje bij paaltje komt de Waalse arrogantie voortdurend proberen te bezweren met het toegeven aan brandschattingen.
Bovendien biedt het VB door haar nadruk op de eigen Westerse identiteit als enige ernstig weerwerk tegen de aspiraties van een oprukkende obscurantistische secte Islam met zijn theocratische en vrouw- en homo-onvriendelijke trekken.

Het is dan ook enorm spijtig dat het VB zich door het trekken van de "waarden" achterlijke kwezelskaart in de periferie drukt met een punt dat eigenlijk niets met haar programma te maken heeft. Het is ironisch, maar met dergelijk standpunt wordt het VB precies de objectieve bondgenoot van de Islam, wanneer het gaat om de vrijheid van elk individu om te leven volgens zijn geaardheid of geloof, en hierbij all rechten te genieten die de staat aan iedereen toekent zonder begijnerij (zn.).


De jongste jaren en vooral na haar veroordeling voor racisme heeft het VB gepoogd haar aangepraat fascistisch en bekrompen odium van zich af te gooien en meer ministrabel te worden. Niet geheel onsuccesvol. Men kan zich afvragen wat hen bezielt om zich dan ineens te storten in "ethische" en discriminatoire achterhoedegevechten die toch tegen de Westerse maatschappelijke evolutie naar meer vrijheid voor iedereen ingaan.

Homofobie vindt men vaak bij jeanetten in self-denial. Adolf zèlf was homo, ondanks zijn excuus-truus Eva Braun. Dat terwijl (of juist daarom dat) het facisme bol staat van homo-erotische symboliek. Vlaams uiterst-rechts lijdt wat aan dezelfde fobie. Men moet het frisse knapendom in korte broek met opgegeheven vanen op de Yzerweide maar bekijken.
Een gezondere hetero heeft hoegenaamd geen probleem met de vermeende "homofolie". Het traditioneel gezin wordt helemaal niet ondermijnd door de openstelling van het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht. Maar het VB kan het begijnen (ww.) en discrimineren klaarblijkelijk niet laten. Het zal wel zijn zoals in de Parabel Van De Schorpioen En De Kikker waar de schorpioen de kikker doodstak terwijl die hem veilig over de rivier bracht. Ze kunnen het niet laten.

Waarom blijven Vlamingen almaar hun eigen ruiten ingooien? Het zal wel in de genen zitten. Dat komt ervan, ons ras is doorheen de geschiedenis bezoedeld door teveel vreemde invloeden en allochtone legers die hun geile soldaten niet in bedwang konden houden.

Zo'n "Belang" hoeft voor mij niet meer. Liberale Vlaams-nationalisten die verder kijken dan hun begijnhof staan politiek duidelijk in de kou.
Sans rancune, Tanguy ;-)
[read more...]

Tuesday, September 06, 2005

Atomic Spidermen

Category: [Brussels] [Photoblog] [Lowlands Soul] [Timeless]


Symbols of World Fairs often outlive the Fair itself. The Eiffel Tower in Paris was originally built for the 1889 World Fair (Universal Exposition), in commemoration of the 100th anniversary of the French Revolution. The Industrial Revolution in Europe brought about a new trend: the use of metallurgy in construction. Because of this, the engineer's role became increasingly important, in some cases melding with or rivaling that of the architect. The Eiffel Tower was intended to provide a showcase of contemporary engineering, standing tall and proud for all to see. The Eiffel Tower was the triumphant statement of the fin de siècle, read Barbara Tuchman's Proud Tower.

In 1958, the Brussels World Fair wanted to make a similar statement. World War II ended 13 years before, a war out of which Belgium escaped fairly well. The unexpectedly swift liberation by the Allies of the largest part of Belgium in September 1944 saved most of its infrastructure and its industry. Ten years later, with a head start, Belgium's postwar economy was thriving again. A new age had started, called the atomic age. Opened by two destructive big bangs in Hiroshima and Nagasaki, the hope was then that peaceful nuclear energy would provide cheap and abundant energy in the future. Without its own natural energy resources, Belgium jumped early on the nuclear energy bandwagon. Still up till now most of its electricity is produced by nuclear reactors.


Apart from the atomic age, in 1957 started also the space age as Russia's Sputnik went into orbit. Commercial jet airliners reduced the flying time between continents from days to hours. The jet age had started too, although only the jet set could afford flying for a while. Computers were still far behind the horizon, but the promoters of Belgium's Universal Exposition in 1958 (the first one after New York's 1939 Fair) wanted to make an optimistic statement about the brave new high tech future, like the Parisians did in 1889. Expo 58 also wanted to be a showcase of the Belgian construction and technology industry. So the symbol of the atomic and the space age would be a giant replica of an iron crystal molecule, 165 billion times magnified. It would have 9 colossal spheres, 18 m in diameter, towering 102 m over the Fair grounds. The covering of the steel framework would be done in aluminum, the backbone material of commercial jet liners. Since 1958, the Atomium has been a major landmark in Brussels, apart from Manneken Pis and the medieval Grand Market.

The construction was intended only to last till the end of the Fair, then for 10 years after it. But many objected to the dismantling of this beautiful monument, and its decommissioning moment was postponed time after time. Since the Atomium had lost its shiny aspect over the years and some structural deficits were discovered, in 2003 a refurbishing project was planned, which started in March 2004, and will last till the end of 2005.

At the moment the spheres are almost covered totally with a new shiny skin. Construction workers suspended in cables on high cranes fill the joints between the panels that make up the skin of a sphere. This photo gallery is a report of their work, of the wharf, and of the almost-finished Atomium itself. I used my brand new Olympus E-300 8 Megapixel digital cam and an Olympus 40-150 (80-300 film equivalent) lens handheld.


The usual Creative Common License doesn't apply to these photos. They are fully copyrighted since it was a commissioned shoot, and they have been licensed to commercial stock photography agencies.
 
If the box below is empty, you are using Microsoft Internet Explorer. In that case, or if you want to view the gallery full-screen, click here, and here for the smaller images.


[read more...]